KHIẾU NẠI VISA

GIẢI TRÌNH VISA

MIỄN LUẬT CẤM

CAN THIỆP BỘ TRƯỞNG

HUNTER TỀ

Hunter Tề là Đại Diện Di Trú tốt nghiệp khóa luật di trú tại đại học Victoria của Úc. Hunter hiện đang là cộng sự tại DI Trú Đào Nguyễn.
Hunter Tề chuyên giải quyết các trường hợp di trú phức tạp như: khiếu nại visa, xin miễn điều khoản cấm, giải trình visa, thực hiện hồ sơ bảo lãnh khi bị bắt vì hết hạn visa, hồ sơ visa liên quan đến hình sự, xin can thiệp Bộ Trưởng bộ Di Trú…

Ngoài ra, Hunter Tề là chuyên gia về visa hôn nhân Úc. Với kinh nghiệm thực hiện hàng trăm hồ sơ, Hunter tề có thể tư vấn cho bạn thông tin chính xác nhất về visa hôn nhân.

Hunter Tề luôn nâng cao và bổ sung kiến thức về di trú. Hiện tại, Hunter Tề đang trong quá trình hoàn thành khóa học Thạc Sĩ luật Di Trú tại trường Đại Học Quốc Gia Úc – Australian National University.

 

NATIONAL HOTLINE

Gọi Hunter Tề 24/7

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gửi nội dung tư vấn đến Hunter Tề

Send message

DỊCH VỤ CHÍNH

KHIẾU NẠI VISA

Giúp khách hàng khiếu nại các loại visa bị huỷ/từ chối với khả năng thắng kiện cao. Theo hồ sơ khiếu nại đến cùng.

HỒ SƠ VISA PHỨC TẠP

Sống bất hợp pháp, kết hôn nhiều lần, bạo hành gia đình, bị bắt vào trại di trú, giải trình pháp lý, xin miễn luật cấm.

XIN TẠI NGOẠI

Luật sư của chúng tôi chuyên hỗ trợ khách hàng xin tại ngoại khi bị bắt vào trại vì hết hạn visa ở Úc.

GIẢI TRÌNH PHÁP LÝ

Giúp khách hàng khiếu nại các loại visa bị huỷ/từ chối với khả năng thắng kiện cao. Theo hồ sơ khiếu nại đến cùng.

XIN MIỄN ĐIỀU KHOẢN CẤM

Giúp khách hàng khiếu nại các loại visa bị huỷ/từ chối với khả năng thắng kiện cao. Theo hồ sơ khiếu nại đến cùng.

SỐNG BẤT HỢP PHÁP

Giúp khách hàng khiếu nại các loại visa bị huỷ/từ chối với khả năng thắng kiện cao. Theo hồ sơ khiếu nại đến cùng.

CAN THIỆP BỘ TRƯỞNG

Sống bất hợp pháp, kết hôn nhiều lần, bạo hành gia đình, bị bắt vào trại di trú, giải trình pháp lý, xin miễn luật cấm.

GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Giúp khách hàng khiếu nại các loại visa bị huỷ/từ chối với khả năng thắng kiện cao. Theo hồ sơ khiếu nại đến cùng.

KIẾN THỨC THAM KHẢO