Chuyên khiếu nại visa & hồ sơ phức tạp

Đối với chúng tôi, mục đích và niềm đam mê duy nhất đó chính là giúp khách hàng thắng kiện khiếu nại và giải quyết triệt để những hồ sơ di trú phức tạp.

DỊCH VỤ CHÍNH

Khiếu nại visa

Khiếu nại visa Bất kể là visa nào bị từ chối, chúng tôi đều có thể giúp bạn khiếu nại với khả năng thành công cao nhất.

Sống bất hợp pháp

Sống bất hợp pháp có thể nộp các loại visa nhất định. Sẽ không còn là nỗi lo nếu bạn đến với chúng tôi.

Giải trình pháp lý

Giúp bạn giải trình khi hồ sơ visa visa bị tố cáo, nộp giấy tờ giả, không đạt sức khoẻ & điều khoản cấm.

Xử lý hồ sơ phức tạp

Những hồ sơ phức tạp về visa hôn nhân, lao động, sống bất hợp pháp chúng tôi đều có thể giải quyết.

Visa phạm tội hình sự

Bạn phạm án và bị từ chối hoặc huỷ visa? Chúng tôi giúp bạn xử lý vấn đề/khiếu nại để xin lại visa cho bạn.

Can thiệp Bộ Trưởng

Nếu bạn hoặc người thân của bạn bị bắt vì sống bất hợp pháp, chúng tôi có thể xin visa để xin tại ngoại.

TRƯỜNG HỢP THÀNH CÔNG TIÊU BIỂU

Khiếu nại visa kết hôn

Visa kết hôn bị từ chối, chúng tôi hỗ trợ khiếu nại thắng kiện. Hỗ trợ xin thẳng visa thường trú cho khách hàng

Xin ra khỏi trại di trú

Khách hàng bị bắt vì sống bất hợp pháp. Chúng tôi thực hiện hồ sơ xin tại ngoại thành công cho khách hàng

Xin miễn điều khoản 8503

Khách hàng đến Úc bằng visa du lịch có điều cấm 8503. Chúng tôi giúp khách hàng xin gỡ bỏ 8503 thành công